ตารางวันหยุดของเคอรี่และบริษัทฯ

สีเหล่านี้หมายถึง

สีส้ม หมายถึง วันหยุดประจำปี/วันหยุดเคอรี่ | สีแดง หมายถึง วันหยุดบริษัท/อีเว้นบริษัท | สีฟ้า หมายถึง วันหยุดพิเศษ (ขนส่งไม่หยุด)